torsdag 31 januari 2013

Formidabelt kapabel!

Herrar och damer politiker, journalister, tyckare, tänkare och allmän pöbel undrar ibland hur jag kan vara i sådan fysisk och psykisk form. Mitt oförtrutna arbete fortgår ju ändå i princip dygnets alla timmar.

Dygnet har icke mer än 24 timmar, sisådär, icke ens för den som förtjänar mer.

Mitt svar är enkelt: jag är född i en formtopp, formad av monumentala gener som nedärvts genom släktled efter släktled. Genom en ödets lyckliga slump förenades två optimala s.a.s. genpooler i en formidabel soppa, varur jag uppsteg och nedsteg.

"Ett litet steg för en människa, men ett stort steg för mänskligheten." Så vist uttryckt av Neil Armstrong.

Men träna du vidare, du ofullständige.

Inga kommentarer: