tisdag 26 juni 2007

Irak-problemet -- nu löst!

Jag lade ner några minuter på att lösa Irak-frågan. Det är ju så att koalitionens befrielse av Irak grundar sig på USA:s behov av olja -- vad än Mr President Bush må säga. Nå, vad vore väl bättre än att hitta ett annat, vänligt sinnat, land med oljetillgångar. Ett land som icke är bundet av några djupare religiösa eller politiska konflikter, inte ens medlem av EU. Jag tänker naturlgtvis på Norge!

Därför har jag nu upprättat ett förslag som jag ämnar dryfta med Mr President Bush, under en djuplodande och intressant diskussion vid en lunch eller förmiddagsfika. Därefter meddelar jag den norska regeringen att deras lilla oljenation kommer att ingå som den 51:a delstaten i USA. Som sista aktivitet före uppgåendet i USA kan någon norsk regeringsrepresentant få tilldela mig Nobels Fredspris, vilket jag givetvis kommer att vara självskriven att få.

lördag 23 juni 2007

Littorin demonstrerar CV för arbetssökande

Jag bad ju Littorin föregå med gott exempel för arbetssökande - lite grand om hur de kan skriva en bra CV med meriter och betyg. Men jag hade icke kunnat drömma om att han skulle komma dragande med falska CV! Som arbetsmarknadsminister kan han ju icke ta så lätt på en CV - tänk om alla arbetssökande skulle köpa betyg på det viset, det skulle bli inflaiton i meriter. Nej, hll er till sanningen, och se på mina väldokumenterade meriter som förebild.