tisdag 3 juli 2007

Intressant och djuplodande konferens med president Bush!

Jag ringde helt enkelt upp hr president Bush, för att framföra mitt förslag till lösning på Irak-konflikten. Diskussionen blev mycket givande och, är jag helt säker på, inspirerande för hr Bush. Just när jag ringde var han upptagen i toppmöte med hr president Putin -- för övrigt ett möte dömt att misslyckas, då undertecknad icke bjudits in, trots expertkunskaper i frågor kring den baltiska regionen. Och övriga världen.

Jag berättade för en, något förvirrad, sekreterare vem jag är och mitt ärende. Det blev ett ganska kort samtal -- effektivt skulle jag säga. Jag kan nu för mitt inre se hur Bush-administrationens maskineri bearbetar förslaget, lägger allt annat åt sidan, och säkerligen inom kort återkommer med procedurfrågor kring hur avtalet ska ratificeras.

Jag kommer därför att hålla min telefonlinje öppen för hr president Bush, närhelst han önskar återkomma i ärendet.

Intet nytt under Apple-tradet


Vad ar da sa sensationellt med den nya iPhone som herr uppfinnare Jobs frambringat? Att skriva med ett pekfinger, det har jag gjort sedan manga ar. Och att skriva text utan a, a, och o, -- ja se sjalv, det ter sig ju icke begripligt. Pyttsan sager jag om dylika leksaker.