torsdag 18 februari 2010

Mot bättre vetande på Mullbergaskolan

Mullbergaskolan verkar ha ambitioner att delge de något mer ovetande delarna av befolkningen kunskaper om världen omkring oss, dess historia, nutid och framtid. Men vad jag förstår saknas ett icke alldeles oviktigt element hos det undervisande kollegiet. Nämligen kompetens. Jag har därför tagit på mig den otacksamma uppgiften att låta endast något lite av min upphöjda visdom, lysa ner över den enfaldiga menigheten, och dela med mig av mina erfarenheter som världsambassadör, och som bättre vetande i de flesta, för att inte säga alla, frågor. I nästa avsnitt kommer jag att ge en glimt av hur det är att leva som en upphöjd världsmedborgare, något du aldrig egentligen kommer att förstå, du futtige.