fredag 7 september 2007

Givande läsning

Under många långa flygresor senaste veckan har jag fått chansen att återigen läsa om några av mina favoritböcker. Till exempel "Ny start för Sverige" och "Uppdrag Europa". Tunga, realpolitiska inlägg som bottnar i djupa kunskaper hos författaren. Läste dessa med stor behållning. Rekommenderas å det varmaste. Författare? Undertecknad, givetvis!

onsdag 5 september 2007

Uppsnappade galenskaper

Tryckfrihet i all ära, men gränsen är väl passerad när vem som helst kan skriva dylik smörja som härnedan. Om jag varit redaktör för en insändarsida hade jag satt punkt efter de första fem orden.
Frihandel är bättre än protektionism, men inte den naivt kravlösa frihandel som många verkar förespråka. Kinas industri är på god väg att bli världens största förbrukare av kol, stål och människor. På vilket sätt gynnar vår frihandel en hållbar utveckling av miljö och mänskliga rättigheter där? Och på vilket sätt gynnas ett fattigt barn i Uganda, Ecuador eller Albanien av kravlös lågprisimport från Kina? Alla led i frihandeln måste ställa krav på rättvisa och hållbar utveckling för människor och miljö, från konsument till handlare, från grossist, importör och producent. Annars skallar alla rop på frihandel ihåligt.

måndag 3 september 2007

Itak-frågan igen

Intressant besök i Bagdad. Säkerhetspådraget enormt för min skull, naturligtvis. Påfallande många hade fått klä om från sina vardagskläder till ett slags enkel, vit dräkt, nästan som ett skynke, bara. Säkerligen för att underlätta kontroll på gator och torg. Hursomhelst, mitt tidigare publicerade förslag rycker nu närmare ett genomförande. Jag förklarade på enkel svenska förslaget för de närvarande irakiska regeringstjänstemän. Tyvärr råkade tolken vara försvunnen just vid tillfället, men jag är övertygad att mitt kroppspråk är fullt begripligt ändå.